Star Maker

BeeTalk Live สังคมที่มีแต่เพื่อน

ระยะเวลาการร่วมโปรเจค

เงื่อนไขการร่วมโปรเจค

โบนัสรวม (ต่อเดือน)

ภารกิจของดีเจ

  • โบนัสสำหรับภารกิจของขวัญ

  • โบนัสสำหรับภารกิจ Follower

  • โบนัสสำหรับภารกิจตามหาพ่อยก

*โบนัสจะนับจากภารกิจที่คุณทำสำเร็จสูงสุดตอนสิ้นเดือนเท่านั้น

สำหรับดีเจที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จอย่างน้อย 1 ภารกิจ ภายใน 1 เดือน

(ภารกิจของขวัญ / ภารกิจ followers / และภารกิจตามหาพ่อยก)

ดีเจจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสคูณสองทันที และภารกิจอื่นๆที่ทำค้างไว้ก็จะถือว่าสิ้นสุด
โดยโบนัสที่จะได้รับในแต่ละภารกิจจะนับจากภารกิจที่ดีเจทำสำเร็จสูงสุด

หมายเหตุ : ดีเจจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสจาก Star Maker เพียงแค่ 2 เดือนแรกเท่านั้น
หากดีเจสามารถทำภารกิจได้ในเดือนที่ 3 หรือเกินกว่านั้นจะไม่ได้รับโบนัส
แต่จะนับเป็นการทำภารกิจเพื่อให้ได้รับสิทธิ์โบนัสคูณ 2 เท่านั้น!

  • โบนัสสำหรับภารกิจของขวัญ

  • โบนัสสำหรับภารกิจ Follower

  • โบนัสสำหรับภารกิจตามหาพ่อยก

ดีเจจะได้รับโบนัส 2 เท่า จากรายได้ของขวัญ